Chapters
1. Al-Fātiĥah
Pembukaan
Makkah
7 ayat
2. Al-Baqarah
Sapi Betina
Madinah
286 ayat
3. Āli `Imrān
Keluarga Imran
Madinah
200 ayat
4. An-Nisā
Wanita
Madinah
176 ayat
5. Al-Mā'idah
Jamuan (Hidangan Makanan)
Madinah
120 ayat
6. Al-'An`ām
Binatang Ternak
Makkah
165 ayat
7. Al-'A`rāf
Tempat-tempat Tinggi
Makkah
206 ayat
8. Al-'Anfāl
Rampasan Perang
Madinah
75 ayat
9. At-Tawbah
Pengampunan
Madinah
129 ayat
10. Yūnus
Yunus
Makkah
109 ayat
11. Hūd
Hud
Makkah
123 ayat
12. Yūsuf
Yusuf
Makkah
111 ayat
13. Ar-Ra`d
Guruh (Petir)
Madinah
43 ayat
14. Ibrāhīm
Ibrahim
Makkah
52 ayat
15. Al-Ĥijr
Bukit
Makkah
99 ayat
16. An-Naĥl
Lebah Madu
Makkah
128 ayat
17. Al-'Isrā
Perjalanan Malam
Makkah
111 ayat
18. Al-Kahf
Para Penghuni Gua
Makkah
110 ayat
19. Maryam
Maryam
Makkah
98 ayat
20. Ţāhā
Tha-Ha
Makkah
135 ayat
21. Al-'Anbyā
Para Nabi
Makkah
112 ayat
22. Al-Ĥajj
Haji
Madinah
78 ayat
23. Al-Mu'minūn
Orang-orang Mukmin
Makkah
118 ayat
24. An-Nūr
Cahaya
Madinah
64 ayat
25. Al-Furqān
Pembeda
Makkah
77 ayat
26. Ash-Shu`arā
Penyair
Makkah
227 ayat
27. An-Naml
Semut
Makkah
93 ayat
28. Al-Qaşaş
Kisah-kisah
Makkah
88 ayat
29. Al-`Ankabūt
Laba-laba
Makkah
69 ayat
30. Ar-Rūm
Bangsa Romawi
Makkah
60 ayat
31. Luqmān
Luqman
Makkah
34 ayat
32. As-Sajdah
Sujud
Makkah
30 ayat
33. Al-'Aĥzāb
Golongan yang Bersekutu
Madinah
73 ayat
34. Saba
Saba\'
Makkah
54 ayat
35. Fāţir
Pencipta
Makkah
45 ayat
36. Yā-Sīn
Yas Sin
Makkah
83 ayat
37. Aş-Şāffāt
Barisan-barisan
Makkah
182 ayat
38. Şād
Shad
Makkah
88 ayat
39. Az-Zumar
Para Rombongan
Makkah
75 ayat
40. Ghāfir
Sang Maha Pengampun
Makkah
85 ayat
41. Fuşşilat
Yang Dijelaskan
Makkah
54 ayat
42. Ash-Shūraá
Musyawarah
Makkah
53 ayat
43. Az-Zukhruf
Perhiasan
Makkah
89 ayat
44. Ad-Dukhān
Kabut
Makkah
59 ayat
45. Al-Jāthiyah
Yang Bertekuk Lutut
Makkah
37 ayat
46. Al-'Aĥqāf
Bukit-bukir Pasir
Makkah
35 ayat
47. Muĥammad
Muhammad
Madinah
38 ayat
48. Al-Fatĥ
Kemenangan
Madinah
29 ayat
49. Al-Ĥujurāt
Kamar-kamar
Madinah
18 ayat
50. Qāf
Qaf
Makkah
45 ayat
51. Adh-Dhāriyāt
Angin yang Menerbangkan
Makkah
60 ayat
52. Aţ-Ţūr
Bukit
Makkah
49 ayat
53. An-Najm
Bintang
Makkah
62 ayat
54. Al-Qamar
Bulan
Makkah
55 ayat
55. Ar-Raĥmān
Yang Maha Pemurah
Madinah
78 ayat
56. Al-Wāqi`ah
Hari Kiamat
Makkah
96 ayat
57. Al-Ĥadīd
Besi
Madinah
29 ayat
58. Al-Mujādila
Wanita yang Menggugat
Madinah
22 ayat
59. Al-Ĥashr
Pengusiran
Madinah
24 ayat
60. Al-Mumtaĥanah
Wanita yang Diuji
Madinah
13 ayat
61. Aş-Şaf
Barisan
Madinah
14 ayat
62. Al-Jumu`ah
Hari Jum\'at
Madinah
11 ayat
63. Al-Munāfiqūn
Kaum Munafik
Madinah
11 ayat
64. At-Taghābun
Hari Dinampakkan Kesalahan
Madinah
18 ayat
65. Aţ-Ţalāq
Perceraian
Madinah
12 ayat
66. At-Taĥrīm
Mengharamkan
Madinah
12 ayat
67. Al-Mulk
Kerajaan
Makkah
30 ayat
68. Al-Qalam
Pena
Makkah
52 ayat
69. Al-Ĥāqqah
Kenyataan (Hari Kiamat)
Makkah
52 ayat
70. Al-Ma`ārij
Tempat yang Naik
Makkah
44 ayat
71. Nūĥ
Nuh
Makkah
28 ayat
72. Al-Jinn
Jin
Makkah
28 ayat
73. Al-Muzzammil
Orang yang Berselimut
Makkah
20 ayat
74. Al-Muddaththir
Orang yang Berkemul
Makkah
56 ayat
75. Al-Qiyāmah
Hari Berbangkit
Makkah
40 ayat
76. Al-'Insān
Manusia
Madinah
31 ayat
77. Al-Mursalāt
Malaikat-malaikan yang Diutus
Makkah
50 ayat
78. An-Naba
Berita Besar
Makkah
40 ayat
79. An-Nāzi`āt
Malaikat yang Mencabut
Makkah
46 ayat
80. `Abasa
Ia Bermuka Masam
Makkah
42 ayat
81. At-Takwīr
Menggulung
Makkah
29 ayat
82. Al-'Infiţār
Terbelah
Makkah
19 ayat
83. Al-Muţaffifīn
Orang-orang Curang
Makkah
36 ayat
84. Al-'Inshiqāq
Terbelah
Makkah
25 ayat
85. Al-Burūj
Gugusan Bintang
Makkah
22 ayat
86. Aţ-Ţāriq
Yang Datang di Malam Hari
Makkah
17 ayat
87. Al-'A`lá
Yang Paling Tinggi
Makkah
19 ayat
88. Al-Ghāshiyah
Hari Pembalasan
Makkah
26 ayat
89. Al-Fajr
Fajar
Makkah
30 ayat
90. Al-Balad
Negeri
Makkah
20 ayat
91. Ash-Shams
Matahari
Makkah
15 ayat
92. Al-Layl
Malam
Makkah
21 ayat
93. Ađ-Đuĥaá
Waktu Dhuha
Makkah
11 ayat
94. Ash-Sharĥ
Melapangkan
Makkah
8 ayat
95. At-Tīn
Buah Tin
Makkah
8 ayat
96. Al-`Alaq
Segumpal Darah
Makkah
19 ayat
97. Al-Qadr
Kemuliaan
Makkah
5 ayat
98. Al-Bayyinah
Pembuktian
Madinah
8 ayat
99. Az-Zalzalah
Kegoncangan
Madinah
8 ayat
100. Al-`Ādiyāt
Berlari Kencang
Makkah
11 ayat
101. Al-Qāri`ah
Hari Kiamat
Makkah
11 ayat
102. At-Takāthur
Bermegah-megahan
Makkah
8 ayat
103. Al-`Aşr
Waktu Sore
Makkah
3 ayat
104. Al-Humazah
Pengumpat
Makkah
9 ayat
105. Al-Fīl
Gajah
Makkah
5 ayat
106. Quraysh
Suku Quraisy
Makkah
4 ayat
107. Al-Mā`ūn
Barang yang Berguna
Makkah
7 ayat
108. Al-Kawthar
Nikmat Berlimpah
Makkah
3 ayat
109. Al-Kāfirūn
Orang-orang Kafir
Makkah
6 ayat
110. An-Naşr
Pertolongan
Madinah
3 ayat
111. Al-Masad
Gejolak Api (Sabut)
Makkah
5 ayat
112. Al-'Ikhlāş
Ikhlash
Makkah
4 ayat
113. Al-Falaq
Waktu Shubuh
Makkah
5 ayat
114. An-Nās
Umat Manusia
Makkah
6 ayat